บทความ

ยอดเขาข่ากาโบราซี
 10 อันดับยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียน
 
1.ข่ากาโบราซี l 2.ปุนจักจายา 3.Trikora l 4.Mandala l 5.คินาบาลู l 6.Kerintji l 7.Rinjani l 8.Gunung Semeru l 9.ฟานสิปัน l 10.Gunug Agung 
1. ยอดเขาข่ากาโบราซี 
 
  
 
ยอดเขาข่ากาโบราซี (Hkakabo Razi)
ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศพม่าในรัฐกะฉิ่น เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด
ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งยอดข่ากาโบราซี
มีความสูงถึง
5,881 เมตร บนยอดเขามี
หิมะปกคลุมรวมทั้งมีธารน้ำแข็งอีกด้วย
ยอดเขาข่ากาโบราซีเป็นส่วนหนึ่งของ
เทือกเขาหิมาลัย
ทางด้านตะวันออก
        
ผู้ไต่ขึ้นถึงยอดเป็นคนแรกที่บันทึกไว้คือ  ทากาชิ โอซากิ (Takashi Ozaki)  ชาวญี่ปุ่น และ นูมา โจเสน(Nyima Gyaltsen) ชาวพม่า
เมื่อ
15 กันยายน 1996 ใช้เวลาปีนขึ้นยอดเขา ประมาณ 30 วัน หลังจากนั้นมีผู้พยายามปีนให้ถึงยอด
อีก
 หลายคน แต่ก็ยังไม่สำเร็จ บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้อุดมไปด้วยพืชและสัตว์ที่รอการสำรวจอีกม าก
รัฐบาลพม่าได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติข่ากาโบราซี ตั้งแต่ ตุลาคม
1998 


ยอดเขา Khakaborazi นี้ก็เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้    ยอดเขาคินาบาลู สูง 4,095.2 เมตร  รัฐซาบาร์ ประเทศมาเลเซีย    
ยอดเขาฟานซีปัน
(
อังกฤษ: Fan si pan; เวียดนาม: Phan Xi Păng) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในอินโดจีน ด้วยความสูง 3,143 เมตร
โดยได้ฉายาว่า หลังคาแห่งอินโดจีน อยู่ในเมือง
ซาปา จังหวัดลาวก่าย ในประเทศเวียดนาม แฟงซีแปงอยู่บนเทือกเขา Hoang Lien 
ภูเบี้ย มีความสูงประมาณ 2,820 เมตร แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว
และดอยอินทนนท์ สูง
2,599 เมตร
  
ภูเขาข่ากาโปราซี เป็นชื่อเรียกที่มาจากภาษาทะรองและภาษาระวาง 
คำว่า 'ข่ากาโป' หมายถึง แม่ไก่ที่ปกป้องลูกน้อย ซึ่งตรงกับลักษณะ
การทอดตัวของเทือกเขาลูกนี้
 ส่วนคำว่า 'ราซี' 
เป็นภาษาระวางแปลว่า ภูเขา เนื่องจากเทือกเขาแห่งนี้
อยู่ในเขตชายแดนระหว่างรัฐคะฉิ่น
 ทิเบต 
และมลฑลหยุนหนาน ของประเทศจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ 
รัฐบาลพม่าจึงจัดเป็น  ส่วนเขตท่องเที่ยวประเภท คือ 

 
                  “สถานที่ท่องเที่ยวพิเศษซึ่งอยู่ในเขตชายแดน” 
เช่น ภูเขาหิมะในเมืองปูเตา รัฐคะฉิ่น
หรือเขตนากาชายแดนประเทศอินเดีย
 
และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยเรียกการท่องเที่ยวประเภทนี้
ว่า
 'Eco-Tourism' 
ซึ่งจะต้องมีบริษัททัวร์จัดการขอวีซ่าพิเศษและต้องมีมัคคุเทศก์
ติดตามไปด้วย

เมืองปูเตา (Putao)

ปูเตา (Putao) ตั้งอยู่บนที่ราบ ในรัฐคะฉิ่น มี ชนชาวพื้นเมืองดั่งเดิม
หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ประชากรส่วนใหญ่
จะเป็นชาว Katy shan , Lawan และ Risu
ชาวพื้นเมืองส่วนใหญ่จะแต่งงานกับ
ชาว Risu ที่เป็น ชนเผ่าเชื้อสายจีนในยูนนาน 

ชาวพื้นเมืองปูเตาจะตั้งหมู่บ้านอยู่บริเวณตีนเขา Hkakaborazi
ชื่อหมู่บ้าน Taphungdan ชาวพื้นเมืองดั่งเดิน
จะถูกเรียกว่า ชาว Taron ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
ชาว Tron จะมีความสูงเฉลี่ย เพียง 110 ซม. เท่านั้น
แต่น่าเสียดาย ที่ปัจจุปัญมีชาว Taro ที่เป็นสายเลือดแท้ๆ
หลงเหลือ อยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านนี้
เนื่องจาก ชาว Taron สายเลือดแท้ ได้แต่งงาน กับชาวเผ่าอื่นๆ
ร่างกายจึงสูงขึ้น ไม่ได้แสดงถึงกายภาพของชาว
Tarons แท้ๆ
อีกต่อไป

ในตลาดเมือง ปูเตา ประชาชนทั่วไป จะพูดภาษา ราวัน (Lawan)
และ ลิซู (Risu) และจะสร้างหมู่บ้านของตัวเอง
ที่แยกออกจากกัน ที่บริเวณ ชายแดนด้านที่ติด
กับประเทศอินเดีย ที่เรียกว่า Pongkan Pass
เป็นที่อยู่อาศัยของ ชาว Mishimi
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ชนเผ่านักล่าแห่งราวัน
( The hunter of the Rawan)
เหล่านักล่า จะนำผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สมุนไพรจากป่า ของป่า
มาขายในตลาดเมืองปูเตา อยู่เป็นประจำ

 

โปรแกรท่องเที่ยวที่มีการจัดขึ้น บริเวณเทือกเขา Hkakaborazi

1.Mt Phonekan (ความสูง3600 เมตร) เป็นยอดเขาที่สามารถ ขึ้นไปเยือนได้ง่าย และใช้เวลาน้อยที่สุด ทัวร์ 10nights 11days จาก Putao
ห่างจากด่านผ่านแดน พม่า-อินเดีย (Mishimi Hills) เพียง 4 ไมส์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สามารถมองเห็นยอดเขาได้ไกลถึง ฝั่งยูนาน ประเทศจีนเลยทีเดียว
นี่คือสวรรค์สำหรับผู้ที่มีความชื่นชอบในกล้วยไม้ป่าและผีเสื้อ สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินป่าธรรมดา

2.
Mt Pangram (ความสูง 4,655 เมตร) ยอดสูงสุดในเทือกเขา Phonkan (ความสูง 4,655 เมตร)
เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงที่สวยงาม มีทะเลสาบ อยู่ด้านบน ไม่มีภูเขา ที่มีทะเลสาบอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยในประเทศพม่า ทัวร์ 13nights 14days จาก
จาก Putao /
สามารถเข้าถึงได้โดยการเดินป่าอย่างหนัก

3.
Mt Kakaborazi (5886m สูง) 'razi'หมายถึงภูเขาในภาษา Rawan
ยอดสูงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทัวร์เดินป่าไปยังหมู่บ้านของ Taphungdan ที่ตีนภูเขา
เป็นที่นิยมในหมู่นักเดินทาง สามารถ ชม ผีเสื้อกล้วยไม้หรือดูนก 

 
                                                                                                                                                                               By : Anurak                                        


 
ชาวบ้านที่อาศัยหาของป่า เป็นพรานป่า ในบริเวณเมือง เมืองปูเต

 

  10 อันดับยอดเขาที่สูงที่สุดในอาเซียน
1.ข่ากาโบราซี l 2.ปุนจักจายา l 3.Trikora l 4.Mandala l 5.คินาบาลู l 6.Kerintji l 7.Rinjani l 8.Gunung Semeru l 9.ฟานสิปัน l 10.Gunug Agung