บทความ

ภูเขาที่สูงที่สุดในเมียนม่าร์
10 อันดับภูเขาที่สูงที่สุดในเมียนม่าร์


Myanmar [Burma] - Highest Mountains

  Name Elevation Latitude/Longitude
1 Hkakabo Razi  wikipedia article, 5,881 m 28.332 / 97.534
2 Bumhpa Bum  wikipedia article, Kachin 3,411 m 26.679 / 97.239
3 Loi Lan, Shan 2,161 m 19.645 / 97.886
4 Loi Mē-ūng, Shan 1,983 m 20.697 / 99.696
5 Loi Kyi-lek, Shan 1,979 m 20.041 / 98.821
6 Loi Hsammöng, 1,918 m 19.576 / 97.862
7 Mawn Lānhpa, Shan 1,909 m 20.968 / 100.443
8 Loi Nawngkang, Shan 1,908 m 20.619 / 99.68
9 Loi Namhet, Shan 1,907 m 20.912 / 99.689
10 Loi Tum, Shan 1,907 m 20.396 / 99.449


.