บทความ

พม่า
  อันซีนเมียนม่าร์ เว็บเที่ยวพม่า ฉบับมุ่งมั่น เจาะลึก ท่องไป 7 เขต เที่ยวไป 7 รัฐ ไปทั่วเมียนม่าร์  
 | เขตย่างกุ้ง | เขตมัณฑะเลย์ | เขตตะนาวศรีเขตพะโค | เขตมาเกว | เขตสะกาย | เขตอิระวดี | 
| รัฐฉาน
| รัฐคะฉิ่น | รัฐยะไข่ | รัฐกะยา | รัฐกะเหรี่ยง | รัฐมอญ | รัฐชิน |  
 เนวิเกเตอร์ไทย
หน้าหลัก ♦ เที่ยวลาว  เที่ยวพม่า ♦ เที่ยวเวียตนาม ♦ เที่ยวมาเลเซีย ♦ เที่ยวสิงคโปร์  ♦ เที่ยวกัมพูชา ♦ เที่ยวอินโดนีเซีย ♦ เที่ยวฟิลิฟปินส์ ♦ เที่ยวบรูไน ♦ เที่ยวไทย  ♦  
 
แบกเป้ขึ้นหลัง  ไปกับกล้องหนึ่งตัว  เที่ยวไปทั่วอาเซียน
อยู่ระหว่าง บันทึก ภารกิจ 
 
    Unseen Myanmar
           
     สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  
เที่ยวพม่า
 
พาไปเจาะลึก 7 เขต 7 รัฐ
   
 

 ♦ คู่มือเที่ยวเมียนม่าร์
     (ฉบับ อัลซีนเมียนม่าร์)
ที่นี่เมียนม่าร์ (This is Myanmar)
มาทำความรู้จักพม่า กันสักหน่อย
 
 
 ♦ เกี่ยวกับประเทศเมียนม่าร์

♦ ตราแผ่นดิน
♦ ธงชาติ
♦ ภาษา

♦ แผนที่ประเทศเมียนม่าร์

การเดินทางไปเที่ยวเมียนม่าร์
♦ รถไปเมียนม่าร์
♦ ตารางเวลาเดินรถในเมียนม่าร์
♦ ด่านสากล,ด่านถาวรเมียนม่าร์

เรื่องอื่นๆที่ควรรู้
♦ การทำหนังสือเดินทาง
♦ สิ่งที่ไม่ควรทำในเมียนม่าร์
                                                     
แหล่งเที่ยวที่รถไปไม่ถึง   
 *แหล่งเที่ยวแนะนำ   
*แหล่งเที่ยวประชานิยม 
(เดินป่า.เทรคกิ้ง.แอตเวนเจอร์)
 
♦ถ้ำ♦


♦น้ำตก♦
 


 


 


 

 
แบกเป้สะพายกล้อง เที่ยวพม่า ตามใจฝัน
           10 อันดับ ภูเขาที่สูงที่สุดในเมียนม่าร์
 
 
           5 สิ่งศักดิ์ของพม่า
 
     

 
 7 เขต (Division)                               7 รัฐ (State)                 
 
  1. เขต ย่างกุ้ง   1. รัฐ ฉาน
  2. เขต มัณฑเลย์   2. รัฐ มอญ
  3. เขต สะกาย   3. รัฐ คะฉิ่น
  4. เขต พะโค   4. รัฐ ยะไข่
  5.เ ขต มาเกว   5. รัฐ คะยา
  6. เขต เขตตะนาวศรี   6. รัฐ กระเหรี่ยง
  7. เขต เขตอิระวดี   7. รัฐ ชิน